QUI SOM
GALERIA DE FOTOS
CULTURA GEGANTERA
CALENDARI DE SORTIDES
GRALLERS
ENLLAÇOS
FITXA TÈCNICA

CULTURA GEGANTERA

INTRODUCCIÓ

TIPUS DE GEGANTS

PARTICIPANTS EN LA COLLA GEGANTERA

 


INTRODUCCIÓ

Els gegants són un elements festiu molt popular i que podem trobar en les festes i celebracions de molts països. El tret que els caracteritza és la seva alçada, que fa que es passegin pels carrers amb majestuositat i despertin en la gent diversos sentiments: respecte, por, alegria, curiositat… Al mateix temps el que els fa més popular i estimats és el fet que no hi hagi pràcticament dos gegants iguals; cada poble o cada barri té el seus propis gegants. Els seu origen és incert i té tradició en diversos països europeus. A Catalunya apareix documentat al segle XIV en relació amb la processó de corpus de Barcelona, i sembla que de bon principi era representat per un home disfressat i enfilat en xanques. Fins el segle XVI no apareix la geganta, que completa la parella que actualment coneixem: el gegant i la geganta. Els gegants Com ja hem dit, l'element essencial d'aquest àmbit són els gegants, a l'entorn dels quals es mouen els geganters. Ja hem comentat que el gegants són patrimoni tradicional i senyal d'identitat del nostre país. Mirant-ho més al detall ens trobem que de gegants n'hi ha de característiques molt diverses.

L'alcaldesa de Sant Boi també participa


 

TIPUS DE GEGANTS

Gegants:

El mot "gegant", per definició es refereix a alguna cosa de dimensions considerablement més grans que les normals. En el cas dels gegants festius, el patró al qual prenen com a mesura és la figura humana. Per tant, podríem definir el gegant de manera següent: figura vertical, de característiques humanes, amb les mesures considerablement superiors a les d'un individu de dimensions normals, que conduïda des de l'interior per una persona, participa a les festes i celebracions, amb un caire lúdic i alhora de símbol col·lectiu.

Gegantons:

A l'hora de definir el gegantó, la cosa no està tant clara atès que és difícil decidir a quina alçada comença el gegant o acaba el gegantó. Moltes vegades s'anomenen els gegants per a nens amb el mot de gegantó, com també se'n diu gegantó a un gegant en relació a un altre de més alt. En qualsevol cas, aquesta segona apreciació és la més comuna i aplicable en general, entre altres coses perquè els gegantons també són portats per persones d'alçada adulta. Per tant, es pot definir així: el gegantó es un gegant de dimensions superiors a la figura humana, però marcadament més reduïdes que les de la mitjana dels gegants. El gegantó però, en qualsevol cas és conduït per persones d'alçada adulta. Malgrat ser un gegant, se l'anomenarà gegantó, només quan es faci en relació a d'altres gegants.

Gegantets:

Després de definir els gegants i els gegantons ens queden aquells gegatons que són duts per canalla i que tot sovint també són anomenats gegantons. Hem de tenir en compte que aquestes figures no són gaire més altes que una persona adulta i que el punt de referència és un nen, es a dir, una persona d'alçada reduïda. Per tant en relació al nen, són gegants de ple dret. Ara bé, si els comparem amb una persona adulta, aquest gegants adquireixen el diminutiu i per tant, el mot més adequat per anomenar-los és de gegantet.

Gegants de motxilla:

El tipus de gegant clàssic i més abundant és aquell que està sustentat per un cavallet, habitualment de quatre potes, que el permet romandre dempeus quan no està desfilant o ballant. Existeixen alguns gegants, molt comuns en el camp de l'animació, que no tenen cavallet i que el geganter els duu subjectats al cos com si es tractés d'una motxilla. Aquest fet provoca que quan el gegant no està en funcionament, acostuma a quedar ajagut, inclinat o arrepenjat a una paret, llevat naturalment, dels casos que el munten damunt d'una perxa.

Gegants "manotes":

Els gegants anomenats popularment "manotes" són aquells que tenen els braços solts, subjectats només per l'espatlla i que en rodar van repartint mastegots entre la gent de l'entorn. Aquest tipus de gegants, encara que no exclusiu, és molt habitual en els gegants de carnaval.

Capgrossos 

PARTICIPANTS EN LA COLLA GEGANTERA

GEGANTER/A

De la mateixa manera que no existeix referents anteriors dels gegants, encara menys podem mirar enrere pel que fa als geganters. La definició de geganter que es proposa és: "aquella persona que forma part d'una colla gegantera o bé la persona que sense pertànyer a cap colla en concret, balla o porta gegants" Es a dir, qualsevol persona que formi part d'una colla és gegantera. Per exemple, tant els músics com els membres de la colla que mai portin o ballin gegants, també són geganters

PORTADORS I BALLADORS

Dins dels geganters, formin o no, part d'una colla encara existeixen dos grups amb una funció molt específica sota el gegant: els portadors i els balladors. Els Portadors son aquells geganters que porten els gegants a les cercaviles i desfilades, però que no saben, volen o poden interpretar una coreografia. Els Balladors són aquells geganters que a més de portar els gegants a les cercaviles i desfilades, saben i són capaços de ballar-los interpretant una coreografia. Malgrat que gegant i geganter són dos conceptes ben diferents, ballant i ballant bé, es pot crear una simbiosi entre un i l'altre fins el punt en que tots dos es fonen en una sola cosa.

MÚSICS

No és habitual separar els gegants de la música que els acompanya. Aquesta ha estat creada per un compositor i és interpretada per un grup de músics. Tant els músics com els compositors, quan formen part d'una colla gegantera també són geganters. Ser músic geganter no és interpretar una peça i prou. Parlàvem de simbiosi entre el gegant i el geganter, però aquesta no és possible sense l'harmonia i la complicitat de l'intèrpret, com naturalment, tampoc ho és sense una música adient. Els instrumets que s'utilitzen tradicionalment són les gralles acompanyades per algun tabal.

CREADORS DE GEGANTS

Tot sovint també s'han anomenat geganters als creadors de gegants. La tasca del creador conté una part artesanal, una de disseny, una de tècnica, de coordinació i l'artística. Anomenats comunament constructors.<<< ANTERIOR  
PRINCIPAL
SEGÜENT  >>>

Pàgina dels Geganters i Grallers de Casablanca - Sant Boi
gegantscasablanca@yahoo.es

Aquesta pàgina s'actualitza aproximadament cada 15 dies